Przejdź do treści

Metoda NDT-Bobath wspiera rozwój dziecka poprzez przekazywanie mu prawidłowych wzorców ruchowych. To terapia przez zabawę, która doskonale sprawdza się w przypadku noworodków i niemowląt z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi i genetycznymi. NDT-Bobath sprawdza się również jako rehabilitacja wcześniaków z opóźnieniami rozwojowymi. To skuteczna metoda terapeutyczna, która przygotuje Twoje dziecko do samodzielnego uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.

Przeprowadzana przeze mnie rehabilitacja Bobath we Wrocławiu jest przyjazna i całkowicie bezpieczna dla Twojego dziecka. Doskonale wiem, jak ważny jest Twój udział w terapii maluszka, dlatego wszystkie ćwiczenia odbywają się w obecności rodziców.

Jeżeli masz wątpliwości, czy rozwój motoryki u Twojego dziecka przebiega prawidłowo, zapraszam do konsultacji. Prowadzona przeze mnie terapia metodą NDT-Bobath we Wrocławiu zawsze odbywa się w komfortowych i przyjaznych warunkach. Prowadzę również rehabilitację w domu maluszka, aby zapewnić mu jeszcze lepsze otoczenie, a tym samym uzyskać oczekiwane efekty terapeutyczne.

fizjoterapia dzieci ndt-bobath
.

Na czym polega?

Rehabilitacja niemowląt metodą NDT-Bobath polega na aktywizowaniu całego ciała dziecka i dostarczaniu mu odpowiednich doznań czuciowych oraz ruchowych. Zapoczątkowana jeszcze w latach 40. XX wieku przez małżeństwo Bertę i Karela Bobath, dziś doceniana jest przez pediatrów i fizjoterapeutów na całym świecie, przede wszystkim za zgodność z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci w zakresie motoryki. Ćwiczenia NDT-Bobath, wykonywane z rehabilitantem, wspomagają rozwój dziecka i kształtują prawidłowe wzorce. W terapii istotną rolę odgrywają również rodzice – usprawnianie dzieci metodą NDT-Bobath należy wkomponować w ich naturalny rozkład dnia, gdyż proces ten obejmuje wszelkie aktywności ruchowe podejmowane na co dzień: noszenie, karmienie, przewijanie, pielęgnację, a także zabawę z dzieckiem.

dla kogo?

To fizjoterapeutyczna metoda rehabilitacyjna, która sprawdza się w leczeniu zaburzeń napięcia mięśni, asymetrii ułożeniowej, problemów neurologicznych, wad postawy, zaburzeń karmienia, ssania i połykania, asymetrii czaszki, problemów związanych ze splotem barkowym i przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, a także terapii dzieci, które powtarzają ten sam wzorzec ruchowy. Metodę NDT-Bobath we Wrocławiu stosuję również w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa.

Portrait of a cute 3 months baby lying down on a blanket,
Fizjoterapeuta dziecięcy ndt-bobath

Jakie są założenia metody.

Twórcy metody NDT-Bobath opracowali terapię w wyniku analizy zachowania oraz leczenia dzieci z porażeniem mózgowym. Po wnikliwych obserwacjach doszli do wniosku, że sposób poruszania się dziecka może stanowić istotną przyczynę nieprawidłowego rozwoju układu ruchowego. Doświadczenia czuciowo-ruchowe dzieci z porażeniem mózgowym są inne, przez co odmiennie odczuwają one własne ciało, a to z kolei prowadzi do nieprawidłowych ruchów.

Najważniejsze zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath dotyczą:

  • obniżania wzmożonego i podwyższania obniżonego napięcia mięśni,
  • hamowania nieprawidłowych odruchów,
  • aktywizowania całego ciała dziecka do wyzwolenia ruchów możliwie najbardziej zbliżonych do prawidłowych, poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kontroli (głowy, obręczy barkowej i miedniczej, a także innych części ciała),
  • utrwalania zdobytych umiejętności podczas wykonywania codziennych czynności z dzieckiem.

Jak przebiega rehabilitacja?

Ćwiczenia NDT-Bobath i plan terapii ustalane są indywidualnie dla każdego dziecka. Poszczególne elementy tej metody wdrażane są stopniowo – tak, aby zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Rodzaj, rytm oraz tempo ćwiczeń dobierane są do możliwości dziecka.

Jako certyfikowana terapeutka metody Bobath we Wrocławiu dbam o to, aby ćwiczyć całe ciało dziecka, prowadząc do aktywnego ruchu i nie wywołując jednocześnie bólu czy nieprawidłowych reakcji, skutkujących choćby płaczem, gdyż zmniejsza to skuteczność leczenia. Preferuję w terapii Bobath ćwiczenia na piłce, dzięki której mogę wykonywać pewne wychylenia – tak, aby dziecko próbowało złapać balans. Rehabilitacja niemowląt metodą NDT-Bobath odbywa się w obecności rodziców, co nie tylko pozwala na aktywną obserwację postępów mojej pracy, ale wpływa również na stworzenie komfortowych warunków dla dziecka. Istotną rolę w terapii odgrywa współpraca pomiędzy fizjoterapeutą a rodzicami, gdyż znaczna część ćwiczeń powinna być kontynuowana w domu podczas codziennej pielęgnacji malucha.

fizjoterapia dzieci wrocław ndt-bobath
rehabilitacja dzieci wrocław ndt-bobath

jakie są efekty?

Usprawnienie ruchowe dziecka po terapii NDT-Bobath może nastąpić już po kilkunastu tygodniach, ale w miarę obserwowanych postępów ćwiczenia są modyfikowane.

Efekty metody NDT-Bobath:

  • normalizuje napięcie mięśniowe, zarówno podwyższone, jak i obniżone,
  • hamuje nieprawidłowe ruchy i niewłaściwą postawę,
  • wyzwala ruchy możliwie najbardziej zbliżone do prawidłowych.

Utrwalenie efektów terapeutycznych jest możliwe poprzez wielokrotne powtarzanie wspomagań w trakcie codziennej pielęgnacji, zabawy i opieki nad dzieckiem.

600 672 603